Не помни...


Стари писма,
думи изказани
някога и някъде...
А старецът
устремен вечно в бяг,
не помни...

Не помни дните...
уморени,
скитащи,
жадни за криле.

Не помни тишината...
впила от греха на страха,
как мастилено шепти,
разказва за отронени цветя.

Не помни любовта...
отровена с вкуса на кръвта,
как преражда се в дрехите на самота.

Не помни...