За теб ...


Разкажи ми нещо за теб,
посвети ми тайна от нощния блян,
покажи ми образ на безгрешно дете,
страдащо за мъката по света -
или просто си върви.

Подари ми част от твоята страст,
нестихващия ураган на любовница зла.
Удари ме с камшика на невинността
и прероди се в мен като девица на нощта -
или просто си върви.

Огледалата бурно с усмивка разцепи,
мисълта и срама на мръсница притъпи.
Покори душата ми нечиста и научи
умело с доброто и злото да играе -
или просто си върви.

Целувай красотата си,
самотата и тъгата в шепи събери,
на мен я повери, нека пазим
човешката глупост да не нарани -
или просто си върви.

Моля те,
остани !