Виждам ...

на майка ми

Аз виждам ръцете ти -
отронени есенни листа,
уморено полегнали,
заспиват,
но все тъй красиви,
нежни и цветни -
галят топлата земя...

Аз виждам очите ти -
скрити сини езера
дълбоко в горите на Пирин,
събрали вода от звездите
и къпят в роса цветята,
потъват жадно и моите очи...

Аз виждам душата ти -
свила ята от птици,
готови да отлетят,
настръхнали и унили
бягат от мъглата,
мечтаят за слънца...